Tea Time | Tea Time förenar lokalt och globalt (Vasabladet)
15764
page,page-id-15764,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

Tea Time förenar lokalt och globalt (Vasabladet)

Projektet Tea Time i Vasa ska göra det lättare för utlänningar och lokala ortsbor, som inte stöter på varandra annars, att träffas. vaasabladet

 

Vi träffas hemma hos Anas Ashfaq, projektets fader, tillsammans med Philip Kimuya, från Kenya, och Lena Johansson, från Oravais. Vi blir bjudna på te tillrett på kenyanskt vis.

vaasabladetslider

– Trots att hela projektet heter Tea Time får man bjuda på precis vad man vill, vi tyckte bara namnet lät bättre än Coffee Time, säger Ashfaq med ett skratt.

 

Stämningen är lättsam, och när vi senare får sällskap av Marko Koski och hans son Ewan, diskuteras det för fullt om te, swahili och Tanzania.

Hela projektet grundades av Ashfaq, som studerar IT i Vasa. Han säger att han fick idén från ett liknande projekt i Norge.

– Jag såg en norsk video var de gjorde en liknande grej, jag tyckte det verkade som en mycket fin idé, säger han.

Tanken bakom Tea Time är att ge utlänningar och lokala ortsbor en möjlighet att träffas. Många utlänningar föredrar att spendera tid med varandra, medan finländare ofta föredrar att hålla sig inom sin bekvämlighetszon.

–  Jag har många såväl utländska som finska kompisar som tycker att de inte har en möjlighet att träffa varandra, trots att viljan finns där, säger Ashfaq.

Tea Time fungerar så att vem som helst kan registrera sig som antingen gäst eller värd på projektets hemsida genom att fylla i ett formulär. I formuläret frågas det om kontaktuppgifter, men också om till exempel intressen och hobbyer.

– Vi skippade frågan om man är i ett förhållande, eftersom vi ville göra tydligt att det inte är frågan om en datingsida, säger Ashfaq.

När man registrerat sig tar någon från projektets sida kontakt. Gäster och värdar paras ihop, och så diskuteras det fram en mötestid som fungerar för alla parter.

Koski och Johansson tycker båda att projektet är ett bra initiativ. Båda två hörde om projektet via bekanta, och de tänker båda registrera sig och vara aktiva inom projektet i framtiden.

–  Jag har många vänner som gärna skulle ha varit med i dag, men som inte hann. Jag tänker definitivt föreslå att de ska registrera sig, säger Johansson.

 

**English Translation**

 

Tea Time unifies locally and globally (Vasabladet)

 

The Tea Time project in Vaasa is making it easier for foreigners and locals to meet each other. vaasabladet

 

We meet at the home of Anas Ashfaq, who is the founder of the project, with Philip Kimuya who is from Kenya and Lena Johansson who is from Oravais. We were served tea which was prepared the Kenyan way.

– Even though the name of the project is Tea Time you can serve whatever you wish, we just thought that the name was better than Coffee Time, Ashfaq said laughingly.

The mood was easy and when we later on were joined by Marko Koski and his son Ewan discussions turned to tea, Swahili and Tanzania.

The project was founded by Ashfaq who is studying IT in Vaasa. He said that he got the idea from a similar project in Norway.

-I saw a Norwegian video of a similar thing and I thought that it was a great idea, he said.

The idea behind Tea Time is to give foreigners and locals a chance to meet. A lot of foreigners prefer to spend time with each other, but Finns often prefer to stay within their comfort zone.

– I have a lot of foreign and Finnish friends that do not really have a chance to meet each other even if the willingness to do so is there, Ashfaq says.

Tea Time is designed so that anyone can register themselves either as a host or a guest on the website by filling in a questionnaire. The questionnaire asks for contact information and interests and hobbies.

– We skipped the question about being in a relationship since we wanted to make it clear that this is not a dating website, Ashfaq says.

When you have registered yourself someone on the website will contact you. The guests and hosts are paired up and then we will come up with a time for the meeting that will work for everyone.

Koski and Johansson both think that this project is a good initiative. They both heard of the project from their friends, and will register themselves and continue to be active within the project in the future.

– I have many friends who would have wanted to be here today but did not have time. I will definitely ask them to register themselves, says Johansson

 

Text: Axel Nurmi
Translation: Fredrik Lundström
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/30256